Đơn vị:

Sở GD & ĐT Hà Nội
Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội. ĐT: 0439.411.228 – 0916075286 (Đ/c Phúc) http://qlkt.hanoiedu.vn